Domstad Jongstrijkorkest

Het Domstad Jongstrijkorkest (DJSO) is opgericht in 2016. Het orkest is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ca. groep 4 t/m 6 van de basisschool, die enkele jaren een strijkinstrument bespelen en enige samenspel-ervaring hebben. In het orkest leren ze samenklank maken.

Het Domstad Jongstrijkorkest repeteert in de schoolweken elke vrijdag op het Domplein nr. 4 in de Torenzaal (bij DUMS). Iedereen is om 16 uur aanwezig om instrumenten uit te pakken en bladmuziek klaar te zetten, zodat we om 16.15 uur kunnen beginnen. De repetities duren tot 17.45 uur.

De orkestouders van het Jongstrijkorkest zijn Chawa Verwer en Miriam de Zwart.

Benieuwd naar wat de leden van het Jongstrijkorkest zoal spelen? Klik hier voor meer informatie over de muziek.

Kwartetten bij JongStrijk

In september 2018 is het DJO gestart met kwartetsamenspel voor de jongste strijkers. De ervaring leert dat in een (strijk)kwartet allerlei technische en muzikale aspecten aan bod komen die in een grote groep minder kunnen worden uitgewerkt (te denken valt aan het ontwikkelen van eigen persoonlijkheid, zelfvertrouwen, individueel spel, verantwoordelijkheid en samenspel; en technische aspecten zoals frasering, articulatie, klankvorming, intonatie, enzovoort). Elk kwartet repeteert een aantal keer per seizoen een half uur na de reguliere repetitietijd onder leiding van een van de dirigenten van de orkesten.

Dirigent: Nanette van Amerongen

Nanette van Amerongen is van huis uit violiste en altvioliste.

Voor haar is samenspelen essentieel. Zij heeft jarenlang gespeeld in Het Gelders Orkest, het Nederlands Theaterorkest, de radio-orkesten en bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Naast modern viool speelt ze ook barokviool in kleine ensembles.

Verder geeft zij met plezier les: zij heeft een privélespraktijk en is daarbij verbonden aan DUMS. Ook bij het lesgeven staat het samenspel in allerlei vormen centraal. Kwartetten, trio’s, strijkensembles, gemengde groepen: zij zoekt naar mogelijkheden en uitdagingen op dit gebied.

Meer weten over Nanette? Lees hier een uitgebreid portret van haar.

Orkesten