Donateurs

Het DJO wordt ondersteund door de Stichting “Vrienden van het Domstad Jeugd Orkest“. Deze ondersteuningsstichting stelt zich de “behartiging van de materiële belangen van het Domstad Jeugd Orkest” ten doel.

Die ondersteuning krijgt praktisch vorm door het Instrumentenfonds dat de ‘Vrienden’ voor het DJO hebben opgezet en beheren. De fondsen van de Stichting ‘Vrienden’ komen uit individuele donaties en sponsoracties.

Donateur worden?

U kunt het DJO ondersteunen door donateur te worden. U bent al donateur als u minimaal € 45,- per jaar overmaakt op rekening NL46 TRIO 0784 7082 58 van de Stichting Vrienden Domstadjeugdorkest te Utrecht, onder vermelding van ‘donateur’.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar vrienden@domstadjeugdorkest.nl.

Stichtingsgegevens

Inschrijving Stichtingsregister:
KvK Utrecht – no. 30178408

Wij doen mee met de Grote Clubactie 2022!

De actie loopt van 24 september tot en met 21 november. Het DJO heeft als streefbedrag € 8.000 euro gesteld.

Lees meer over de grote clubactie of koop hier je loten!

Alvast hartelijk bedankt voor jullie deelname.