Het Domstad Jongorkest

Het Jongorkest is voor kinderen in de leeftijd van ca. groep 7 van de basisschool t/m de 1e klas van de middelbare school  die enkele jaren muziekles en enige samenspelervaring hebben. Blazers zijn welkom vanaf groep 8 van de basisschool. In het orkest leren ze de beginselen van het orkestspel en ontwikkelen ze hun muzikale bagage. Het Jongorkest bestaat uit strijkers en transponerende blazers en telt ruim 40 leden. Het orkest speelt vooral bewerkingen van orkestpartijen en speciaal gecomponeerde muziek voor beginnende musici.

Het Domstad Jongorkest repeteert in de schoolweken elke vrijdag op het Domplein nr 4 in de Marnixzaal (bij DUMS). Iedereen is om 16.15 uur aanwezig om instrumenten uit te pakken en bladmuziek klaar te zetten, zodat we om 16.35 uur kunnen beginnen. De repetities duren tot 18.00 uur.

Hier vind je meer info over de muziek die de leden van het Jongorkest spelen.

De orkestouders van het Domstad Jongorkest zijn David van Dalen en Lienke de Vries Feyens.

Bekijk deze video-impressie van het Jongorkest.

En dit filmpje voor het optreden in Museumpark Archeon.

Dirigent Floris Dercksen

Floris Dercksen is de dirigent van het Jongorkest. Met veel geduld en aandacht weet hij de jonge musici de vaardigheden aan te leren die nodig zijn om in een orkest samen te spelen.

Floris studeerde cello bij György Schiffer in Tilburg. Hij is docent aan De Utrechtse Muziekschool (DUMS). Naast cellolessen organiseert hij hier samenspeelprojecten voor beginners en gevorderden. Verder ontwikkelt hij muziekprojecten voor basisscholen, waarmee ook kinderen worden bereikt voor wie het maken van muziek niet vanzelfsprekend is. Bovendien leidt hij de Domplein Trotters, een samenspeelorkest voor jonge DUMS-leerlingen die één of meer jaren les hebben gehad.

Als uitvoerend musicus speelt Floris in het ensemble Weshm, dat klassieke Arabische muziek combineert met hedendaagse geïmproviseerde muziek. Weshm treedt regelmatig op in Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Meer weten over Floris? Lees een uitgebreid portret van hem.

Orkesten