Donateurs

Het DJO wordt ondersteund door de Stichting “Vrienden van het Domstad Jeugd Orkest“. Deze ondersteuningsstichting stelt zich de “behartiging van de materiële belangen van het Domstad Jeugd Orkest” ten doel.

Die ondersteuning krijgt praktisch vorm door het Instrumentenfonds dat de ‘Vrienden’ voor het DJO hebben opgezet en beheren. De fondsen van de Stichting ‘Vrienden’ komen uit individuele donaties en sponsoracties.

Donateur worden?

U kunt het DJO ondersteunen door donateur te worden. U bent al donateur als u minimaal € 45,- per jaar overmaakt op rekening NL46 TRIO 0784 7082 58 van de Stichting Vrienden Domstadjeugdorkest te Utrecht, onder vermelding van ‘donateur’.

Stichtingsgegevens

Inschrijving Stichtingsregister:
KvK Utrecht – no. 30178408

Ja, ik word donateur