Organisatie

Om te zorgen dat de vijf orkesten van het DJO goed functioneren en de orkestleden met veel plezier samen muziek kunnen maken, is een uitgebreid team vrijwilligers actief.

Een cruciale rol is weggelegd voor de orkestouders.  Zij zorgen ervoor dat de repetities en de studieweekenden goed verlopen, bekommeren zich om de orkestleden en houden de leden en hun ouders via orkestbrieven op de hoogte van praktische zaken en nieuwe projecten.

Ook het team van ‘limonadeouders‘ heeft een belangrijke rol. Zij regelen dat alle musici in de pauzes van de repetities iets te drinken en eten krijgen. De limonade-coördinator maakt de planningen en regelt dat er altijd voldoende limonadeouders aanwezig zijn.

Iets meer op de achtergrond opereert het bestuur. Dit draagt zorg voor de organisatorische en financiële zaken en de algemene informatievoorziening, legt contacten voor nieuwe muziekprojecten en ziet toe op het goed en prettig functioneren van het DJO.

Met de vertrouwenspersoon kunnen orkestleden of hun ouders/verzorgers zaken bespreken die moeilijk met andere personen in het DJO te bespreken zijn.

11-10-2021 Op dit moment is de functie van orkestouder voor het Koperorkest niet vervuld, evenals de functie van ‘limonade-coördinator’. Ook zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden.
Heb je belangstelling? Stuur s.v.p. een mail naar secretaris@domstadjeugdorkest.nl.