Wie zijn wij? Historie in het kort.

Het Domstad Jeugd Orkest (DJO) startte in 1994. Het orkest van de Muziekschool Utrecht was net opgeheven en er was in de omgeving geen ander jeugdsymfonieorkest voor kinderen tussen de acht en achttien jaar. Het Domstad Jeugd Orkest begon als orkest voor kinderen in deze leeftijdsgroep onder leiding van Peter Vinken.

Vier jaar later was het orkest al zo gegroeid dat het werd opgesplitst: de oudste musici gingen door als Domstad Jeugdorkest onder leiding van Peter Vinken en de jongere gingen verder als Domstad Juniororkest met als dirigent Wim Bredenhorst. In 2001 kwam daar een derde orkest bij, het Domstad Jongorkest onder leiding van Corinne Veraart. Dit orkest bestond eerst alleen uit strijkers, maar in 2002 kwamen daar ook blazers bij.

In de loop van de jaren hebben meerdere dirigenten gewerkt met de verschillende orkesten. Peter Vinken werd opgevolgd door Jussi Jaatinen, daarna volgde Gerhart Drijvers en daarna Mark Walter. Momenteel is Gerrit Maas de dirigent van het Jeugd. Wim Bredenhorst werd opgevolgd door Gerard Poot en Corinne Veraart door Floris Dercksen.

In 2014 werd een vierde orkest opgericht, het Domstad Jeugd Koperorkest voor koperblazers. Dit gebeurde ter gelegenheid van het vierde lustrum. Voor dit lustrum bereidden de koperblazers uit het Jeugd- en Juniororkest een aantal stukken voor die op het lustrumconcert werden uitgevoerd.

Sinds dat concert speelt het Koperorkest o.l.v Teake Sikkema, net als de drie DJO-symfonieorkesten, tijdens de jaarlijkse zomer- en winterconcerten van het DJO. Het Koperorkest voert onder andere filmmuziek en uitbundige ‘big band’ muziek uit, waarmee het een ander publiek bereikt dan de drie symfonieorkesten. Zo snijdt het mes aan twee kanten: de koperblazers krijgen een extra uitdaging en tegelijkertijd hoopt het DJO nieuw koper te interesseren om bij het DJO te komen spelen.

In september 2016 werd vanwege de voortgaande groei van het aantal leden het Jongstrijkorkest opgericht. Nanette van Amerongen is hun dirigent. Dit orkest staat naast het Jongorkest en bestaat – zoals de naam al aangeeft – louter uit violisten en cellispelers.

Hier is een interview te lezen met Tonny Odink, de initiatiefneemster van het DJO.