Tonny Odink

Toen Tonny Odink in 1993 vanuit Dordrecht naar Utrecht kwam wilde ze haar dochter aanmelden voor het jeugdorkest in de stad, maar dat bleek er tot haar verbazing niet te zijn. Nadat ze in Dordrecht had gezien hoe haar dochter begon te stralen zodra ze met andere kinderen muziek mocht maken, wilde ze dit ook in Utrecht voor elkaar krijgen voor haar eigen dochter, dus besloot ze het zelf op te richten. ‘Je bent maar zo kort jong,’ aldus Tonny, ‘dat je niet moet aarzelen om met andere jonge mensen muziek te maken als je daarvan geniet.’ In de zomer van 1993, vlak na haar verhuizing naar Utrecht, begon ze met regelen. ‘Ik ging op zoek naar een dirigent, kinderen die lid wilden worden, andere ouders vinden die mee wilden helpen, ik ging bij de gemeente langs voor structurele ondersteuning en ik ging op zoek naar een notaris,’ aldus Tonny. Het begon met een oproep voor orkestleden in juli 1993 in het Stadsblad van Utrecht en resulteerde in een Open Dag op 8 januari 1994 in de Silokerk. Tonny: ‘Met het geld dat mijn dochter als achtjarige had verdiend met vioolspelen op straat is het jeugdorkest opgericht. Op de Open Dag kwamen zo’n 50 kinderen af die vrijwel allemaal lid wilden worden. Samen met een aantal andere orkestmoeders hebben we 80 beschuiten met muisjes en 240 broodjes gesmeerd. Gerard Poot zorgde voor leuke nieuwe muziek. Er waren maar twee krentenbollen over en er is de hele dag muziek gemaakt!’ Vanaf de Open Dag ging het orkest o.l.v. dirigent Peter Vinken, toen al jaren dirigent bij het AJO, zich voorbereiden op een eerste optreden op 10 april. Tonny Odink: ‘We hielden audities, waaronder bij mij thuis, en bereidden ons voor op een optreden ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Haagse Viotta-orkest dat een Jeugdensembledag organiseerde in Utrecht. Intussen mochten we ook wekelijks repeteren in het Utrechts Stedelijk Gymnasium aan de Homeruslaan (nu basisschool Odyssee) en in maart 1994 huurden we de Silokerk in Utrecht opnieuw af voor een gezellige repetitiedag. Intussen was er een Stichting opgezet (oprichtingsdatum 30 maart 1994) en een bestuur aangetreden. Domstad Jeugdorkest speelde 10 april in de Fentener van Vlissingenzaal van het Conservatorium en het was een groot succes!’ Daarna volgde al snel meer. Tonny licht toe: ’Op 20 mei was er een open repetitie tijdens Wereld Kinderfestival en op 2 juli gaf het Domstad Jeugdorkest een eerste eigen concert in de Silokerk voor Utrechts publiek (zie foto).

Optreden DJO in de Silokerk op 2 juli 1994

Ik was toen twaalf maanden fulltime bezig geweest met de oprichting. Domstad Jeugdorkest was inmiddels een feit. Dankzij enthousiaste orkestouders, een fantastische notaris, bestuursleden en ondersteuning door de gemeente en particuliere fondsen, is het gebleven.’ Alhoewel niet alles van een leien dakje ging achter de schermen, is Tonny Odink blij dat het Domstad Jeugdorkest nog steeds bestaat: ‘Ik heb me vanaf de zomer van 1994 teruggetrokken uit het bestuur en de organisatie, maar een tweede orkest onder leiding van Gerard Poot zat toen al in de pen, zodat kinderen van diverse leeftijden en niveaus aan hun trekken konden komen,’ aldus de oprichtster. En haar dochter, Fanny de Ruiter? Tonny: ‘Fanny is professioneel musicus geworden, net zoals zovele andere orkestleden van toen. Via Domstad Jeugdorkest kwam ze in aanraking met veel andere jonge talentvolle musici. Ik ben erg blij dat ik dat voor haar, en nog heel veel kinderen na haar, heb kunnen organiseren.’ Bij dezen bedankt het Domstad Jeugdorkest alle mensen die het orkest mogelijk hebben gemaakt van harte voor hun inzet, en speciaal Tonny Odink voor haar tomeloze inzet in het jaar van oprichting!